Coachande ledarskap i praktiken - KONSTEN att få andra ATT PRESTERA. 1 plus 1 dag

Kenth Åkerman
Kenth Åkerman

Hur skulle det vara om du fick medarbetarna att prestera bättre genom ökad motivation, ansvarstagande och kvalitet? Skulle du vilja ha några enkla verktyg för att coacha till ännu bättre resultat? Få ny energi för att leda din verksamhet till bättre framgång?

Under denna tvådagarsutbildning (1+1) dagar ger coachen Kenth Åkerman dig kunskapen och motivationen du behöver för att lyckas ännu bättre - både i din roll som ledare och som människa.

Huvuddelarna i utbildningen är:
• Från nuläge till önskeläge
• Coachens roll och förhållningssätt
• Finn din egen ledarskapsram; säga, visa, göra
• Hjälp att sätta mål
• Undanröja hinder och frigöra potential
• Lyft fram den inre drivkraften
• Att utmana och får andra att utvecklas
• GROW - en enkel modell för coachning
• Tre nyckelord för bestående framgång
• Coachning i praktiken

Många praktiska övningar, bl a:
- tre parts coachning med återkoppling
- träning i medveten kommunikation, tillit, fokus och närvaro
- reflektion och dialog kring motivation, värderingar och ledarskapsram

Målgrupp: alla som leder andra; chefer, projektledare, teamledare inom privat näringsliv, såväl som offentlig verksamhet

Pris: 9500 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, lunch och fika.

www.keycoaching.se

Inget bokningsbart än!
För bokning besök vår hemsida på www.biljettplatsen.se

SIGNBUD.COM
SKAPA ETT EGET KONTO
Skapa ett konto på biljettplatsen. Du får en överblick över dina bokningar och kan skriva ut din biljett.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev