Pusselbitens utbildningscenter tillsammans med Autism och Aspergerföreningen Skåne har nöjet att bjuda in till föreläsning och kunskapsutveckling med Linda Grann inom ämnet:

CPS för barn med NPF och kommunikationssvårigheter


Linda Grann och har en bakgrund som lärare både på vanliga grundskolor och skolor för barn med autismspektrumtillstånd. Hon har också erfarenhet av att arbeta och driva ett assistansbolag och är flitigt anlitad för att handleda på skolor och LSS-verksamheter.

 

CPS står för Collaborative Problemsolving (ung. samarbetsbaserad problemlösning). Ross W Greene menar att Barn gör rätt om de kan och att det är vi vuxna som måste se vilka outvecklade färdigheter som ligger bakom ett beteende vi inte förstår. Han menar också att för att lösa ett problem måste vi göra det tillsammans med barnet och det genom att lyssna empatisk, förklara vårt problem och sedan tillsammans leta efter tänkbara lösningar. Hur kan vi använda CPS när barnet har AST och kanske kräver andra kommunikativa metoder hos oss som samtalspartner? Och hur gör vi med barnet som har kommunikationssvårigheter och de som inte har talat språk? Kan vi då använda oss av CPS och hur i så fall?

 

Innehåll

  • Vad är CPS?
  • Hur kan vi anpassa vårt sätt att lyssna och ställa frågor så det blir lättare att svara?
  • Att använda sig av skalfrågor
  • Ritprat och seriesamtal som ett verktyg för CPS
  • Samtalsmatta – intervjumetod för att kunna ställa frågor som går att svara på

 

Föreläsningen vänder sig till förskolepersonal, personal i förskoleklass, grundsärskola samt grundskola, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med barn som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt för problemskapande beteende.

 

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/kaffebröd under paus på förmiddagen resp eftermiddagen

För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas.

 

Frågor om föreläsningen kan skickas till:

utbildningscenter@pusselbitensskola.se

Inget bokningsbart än!
För bokning besök vår hemsida på www.biljettplatsen.se

SIGNBUD.COM
SKAPA ETT EGET KONTO
Skapa ett konto på biljettplatsen. Du får en överblick över dina bokningar och kan skriva ut din biljett.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev