Pusselbitens Utbildningscenter har i samarbete med Autism‐ & Aspergerföreningen Skåne samt Lära nöjet att presentera föreläsning och kunskapsutveckling med Jesper Hållén inom ämnet:

Perception – annorlunda sensorisk känslighet samt självskadebeteende


Jesper har drygt 30-års erfarenhet av att arbeta inom omsorgen för personer med utvecklingsstörning och autism, först som omsorgsassistent och därefter som verksamhetschef. Har under de senaste 15 åren därtill metodhandledning för verksamheter inom skola, bostäder med särskild service för barn och vuxna, daglig verksamhet och korttidshem runt om i Sverige. Jesper håller även föreläsningar om utvecklingsstörning och autism, utmanande beteenden, tvångssyndrom, förhållningssätt och bemötande. Jesper har en steg 1-utbildning inom kognitiv beteendeterapi samt universitetsutbildningar inom autism och utvecklingsstörning, arbetsledning och har startat upp flera verksamheter inom LSS.

Föreläsningarna vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med personer som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Förmiddag, 9:00 – 12:00

Det har länge varit känt att personer med autism ofta har annorlunda perception och i de nya diagnoskriterierna DSM 5 ingår det även som ett av kriterierna för diagnosen autism. Men vad innebär det ha annorlunda perception? Vad betyder det att ha en över- eller underkänslighet för sensorisk stimulering eller att vara fascinerad av vissa visuella effekter? Hur kan vi ta reda på svårigheter och anpassa miljön för att underlätta?

Innehåll

  • Inre och yttre perception
  • Att uppfatta världen annorlunda
  • Kartlägga perceptionskänslighet
  • En individuellt anpassad miljö
  • Självskadebeteende

 

Eftermiddag, kl. 13:00 - 16:00

Tio till femton procent av personerna med autism och/eller utvecklingsstörning skadar sig själva. Att möta människor som på olika sätt skadar sig är svårt och skapar många tankar och starka känslor hos föräldrar och personal. Denna föreläsning tar upp exempel på olika orsaker till självskadande, hur det lärs in och vad du som möter den enskilde kan göra för att minska förekomsten av självskadande.

Innehåll

• Olika typer av självskadande

• Hur det lärs in

• Vad som händer i kroppen

• Analys för att ta reda på orsaken/orsakerna till beteendet

• Bemötande

• Hur gör vi en riskanalys

 

Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen

För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas.

 

Frågor om föreläsningen kan skickas till:

utbildningscenter@pusselbitensskola.se

Inget bokningsbart än!
För bokning besök vår hemsida på www.biljettplatsen.se

SIGNBUD.COM
SKAPA ETT EGET KONTO
Skapa ett konto på biljettplatsen. Du får en överblick över dina bokningar och kan skriva ut din biljett.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev