Pusselbitens Utbildningscenter har i samarbete med Autism‐ & Aspergerföreningen Skåne samt Lära nöjet att presentera föreläsning och kunskapsutveckling med Anders Östergren inom ämnet:

Hur ska man hantera utmanande beteenden med lågaffektivt bemötande


Anders har över 20 års erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum tillstånd.
Han har arbetat med såväl barn som vuxna inom olika boenden, daglig verksamhet, fritidshem och korttidshem. Anders har en 2-årig autism och handledarutbildning på Växjö universitet. Han är utbildad och certifierad Studio 3-tränare och har arbetat inom Enigma Omsorg sedan 1995 och inom Solhaga Enigma Education sedan 2000.

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal, boendepersonal, personal inom socialförvaltning/LSS, personliga assistenter, föräldrar samt andra som kommer i kontakt med personer som har Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som är intresserade av att erhålla metod och ett förhållningssätt som är till hjälp i bemötandet av personer med utmanande beteenden enligt studio III.

Ämnen som behandlas under föreläsningen är:

- Värdegrund och synsätt

- Utmanande beteenden

- Orsaker och underliggande faktorer

- Lågaffektivt bemötande

- Personalens förutsättningar och tolerans

- Gemensamt förhållningssätt

- Debriefing


Anmälan till föreläsningarna är bindande, men platsen är inte personlig utan kan överlåtas till annan person.

I priset ingår även kaffe/te med smörgås/Kaffebröd under paus på förmiddagen resp. eftermiddagen.

För de yrkesverksamma kan intyg på genomgången föreläsning utfärdas om det så önskas. 

Frågor om föreläsningen kan skickas till: utbildningscenter@pusselbitensskola.se


Inget bokningsbart än!
För bokning besök vår hemsida på www.biljettplatsen.se

SIGNBUD.COM
SKAPA ETT EGET KONTO
Skapa ett konto på biljettplatsen. Du får en överblick över dina bokningar och kan skriva ut din biljett.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev