Personuppgifter

Information om registrering och användning av personuppgifter hos Sweden Conference Group (SCG).

SCG arbetar strikt under Personuppgiftslagen (PuL), SFS 1998:204. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos SCG bekräftar du detta samtycke. Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss vid köp kommer att behandlas av SCG i egenskap av personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används som underlag för information och marknadsföring till dig och sparas under den tid de äger aktualitet.

Du kan när som helst vända dig till SCG och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer.


SIGNBUD.COM
SKAPA ETT EGET KONTO
Skapa ett konto på biljettplatsen. Du får en överblick över dina bokningar och kan skriva ut din biljett.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev